Hunter GSP9700 Roadforce

 

De Bandenhoek heeft met de Hunter GSP9700 Roadforce het neusje van de zalm binnen gehaald op balanceer gebied. Met deze balanceer machine is het mogelijk om alle soorten trillingen op te sporen en indien mogelijk te verhelpen. Blijft het stuur trillen na het “normaal” balanceren dan biedt de Hunter GSP9700 met krachtvariatie meting uitkomst.

Deze 3D balanceermachine is het meest nauwkeurige apparaat wat er bestaat en wordt tevens gebruikt bij de merk fabrieken bij aflevering van een nieuw voertuig.

 

Unieke aandrukrol

 

Wij gebruiken de Hunter GSP9700 om b.v. hoogte- en zij-slag van band en wiel te meten. Automatisch wordt aangegeven of de trilling band of wiel gerelateerd is. De unieke machine bestaat uit een topklasse balanceermachine waaraan een aandrukrol is toegevoegd. Op de rol kan tot bijna 700 kg ‘wieldruk’ worden gezet voor het natuurgetrouw nabootsen van rijden op de weg. De rol meet zowel links-rechts (zij-slag) als op-neer (hoogteslag) tot op 0,05 mm nauwkeurig.

 

Krachtvariatie

 

De mogelijkheid om stijfheidsverschillen in een band te detecteren maakt de Hunter GSP9700 tot een echt probleem-oplosser. Optimalisatie vindt plaats door het punt waar de wangen en het loopvlak van de band onder belasting het minst doorbuigen te plaatsen daar waar het wiel de kleinste diameter kent. Tot voor kort was een dergelijke radiale weg-kracht variatiemeting exclusief voorbehouden aan autofabrikanten.

 

Neem vrijblijvend Contact op voor meer informatie.

Hunter GSP9700 Road Force

 

With the Hunter GSP9700 Road Force De Bandenhoek has the best possible machine that currently exists on balancing / measurement area. With this balancing machine, it is possible to detect all kinds of vibration, and if possible to correct them. Does the steering wheel vibrate after the “normal” balance than the Hunter GSP9700 offers the solution with force variation measurement.

This 3D balancing machine is the most accurate device that exists and is also used in the brand factories upon delivery of a new vehicle.

 

Unique roller

 

For example, we use the Hunter GSP9700 to measure height and side stroke of tire and wheel. The machine automatically indicates whether the vibration is tire or wheel related. The machine consists of a unique class balancing machine to which a pressure roller is added. This roll can put to almost 700 kg ‘wheel pressure’ on the wheel for simulating driving on the road. The roll measures both left-right (side stroke) as up-down (height stroke) up to 0,05 mm accuracy.

 

Power Variation

 

The ability to detect differences in stiffness in a tire makes the Hunter GSP9700 into a real problem-solver. Optimization will take place by putting the hardest part of the beads and tread of the tire under load at places where the wheel has the smallest diameter. Until recently, such a radial road force variation measurement was exclusive for car and tyre manufacturers.

 

 

Please feel free to contact us for more information.

Hunter GSP9700 Roadforce

 

De Bandenhoek heeft met de Hunter GSP9700 Roadforce het neusje van de zalm binnen gehaald op balanceer gebied. Met deze balanceer machine is het mogelijk om alle soorten trillingen op te sporen en indien mogelijk te verhelpen. Blijft het stuur trillen na het “normaal” balanceren dan biedt de Hunter GSP9700 met krachtvariatie meting uitkomst.

Deze 3D balanceermachine is het meest nauwkeurige apparaat wat er bestaat en wordt tevens gebruikt bij de merk fabrieken bij aflevering van een nieuw voertuig.

 

Unieke aandrukrol

 

Wij gebruiken de Hunter GSP9700 om b.v. hoogte- en zij-slag van band en wiel te meten. Automatisch wordt aangegeven of de trilling band of wiel gerelateerd is. De unieke machine bestaat uit een topklasse balanceermachine waaraan een aandrukrol is toegevoegd. Op de rol kan tot bijna 700 kg ‘wieldruk’ worden gezet voor het natuurgetrouw nabootsen van rijden op de weg. De rol meet zowel links-rechts (zij-slag) als op-neer (hoogteslag) tot op 0,05 mm nauwkeurig.

 

Krachtvariatie

 

De mogelijkheid om stijfheidsverschillen in een band te detecteren maakt de Hunter GSP9700 tot een echt probleem-oplosser. Optimalisatie vindt plaats door het punt waar de wangen en het loopvlak van de band onder belasting het minst doorbuigen te plaatsen daar waar het wiel de kleinste diameter kent. Tot voor kort was een dergelijke radiale weg-kracht variatiemeting exclusief voorbehouden aan autofabrikanten.

 

Neem vrijblijvend Contact op voor meer informatie.

Hunter GSP9700 Road Force

 

With the Hunter GSP9700 Road Force De Bandenhoek has the best possible machine that currently exists on balancing / measurement area. With this balancing machine, it is possible to detect all kinds of vibration, and if possible to correct them. Does the steering wheel vibrate after the “normal” balance than the Hunter GSP9700 offers the solution with force variation measurement.

This 3D balancing machine is the most accurate device that exists and is also used in the brand factories upon delivery of a new vehicle.

 

Unique roller

 

For example, we use the Hunter GSP9700 to measure height and side stroke of tire and wheel. The machine automatically indicates whether the vibration is tire or wheel related. The machine consists of a unique class balancing machine to which a pressure roller is added. This roll can put to almost 700 kg ‘wheel pressure’ on the wheel for simulating driving on the road. The roll measures both left-right (side stroke) as up-down (height stroke) up to 0,05 mm accuracy.

 

Power Variation

 

The ability to detect differences in stiffness in a tire makes the Hunter GSP9700 into a real problem-solver. Optimization will take place by putting the hardest part of the beads and tread of the tire under load at places where the wheel has the smallest diameter. Until recently, such a radial road force variation measurement was exclusive for car and tyre manufacturers.

 

 

Please feel free to contact us for more information.

Bekijk onze occasions
Wij zijn liefhebber van mooie en unieke auto’s.