Opslag

Banden opslag

 

Wij bieden ook opslag van uw zomer/winterwielen aan. Zowel complete wielen maar ook losse banden. Dit doen wij volledig in eigen beheer.

 • OPSLAG MET VELGEN

  Opslag van uw complete set zomer/winterbanden op velg incl. wissel, per seizoen**

  € 39,50

U krijgt hiervoor een compleet pakket:

 • Professionele opslag van uw set zomer / winterwielen
 • Controle van uw banden en velgen (beschadigingen, profiel, slijtage, etc.)
 • Uw wielen worden opnieuw gebalanceerd voordat ze weer onder uw auto gemonteerd worden
 • Het wisselen van uw wielen onder uw auto tijdens de volgende wissel
 • OPSLAG ZONDER VELGEN

  Opslag van uw complete set zomer/winterbanden zonder velg per seizoen**

  € 29,50

U krijgt hiervoor:

 • Professionele opslag van uw set zomer / winterbanden
 • Controle van uw banden (beschadigingen, profiel, slijtage, etc.)

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor montage en balanceren van uw banden hier nog bijkomen.


Uw voordeel op een rijtje:

 • Niet langer slepen met uw (vuile) wielen van en naar huis in uw auto
 • Opslag volledig in ons eigen beheer
 • Geen lange wachttijden als u wilt wisselen
 • Uw wielen zijn te alle tijden oproepbaar
 • Uw wielen zijn verzekerd tegen diefstal/brand
 • In geval van versleten banden kan dit van te voren besproken worden en hoeft u niet extra langs te komen en/of te wachten op montage/balanceren bij vervanging van de banden
 • Voelt u na de wissel onbalans, bel voor een gratis controle afspraak

 

* * Een seizoen heeft bij ons geen vast begin en eind, maar is afhankelijk van het weer en uw wensen. We gaan er wel van uit dat elk winter/zomerseizoen een wissel plaatsvindt.

* * Wissel overslaan? uw set kan in opslag blijven liggen tegen 50% van het geldende tarief.

.

Tire Storage

 

We also offer storage for your summer / winter wheels. Both complete wheels but also loose tires. We do this entirely in-house.

 • Storage with rims

  Storage of your complete set summer / winter tires on rims**

  € 39,50

You get a complete package:

 • Professional storage of your set summer / winter wheels
 • Check up of your tires and rims (damage, profile, wear, etc.)
 • Your wheels will be re-balanced before they are reassembled under your car
 • Changing your wheels on your car during the following exchange
 • Storage without rims

  Storage of your complete set summer / winter tires without rims**

  € 29,50

You will get:

 • Professional storage of your set summer / winter tires
 • Check up of your tires (damage, profile, wear, etc.)

Please note that the costs of remounting and balancing are not included in this price.


Your benefits at a glance:

 • No more dragging your (dirty) wheels from home to us in your car
 • Storage entirely in our own management
 • No waiting around when you want to change
 • Your wheels are available at all times
 • Your wheels are insured against theft / fire
 • In case of worn tires this can be discussed before and you do not need to come extra and / or waiting for mounting / balancing when replacing tires
 • Do you feel imbalance after the exchange, call for a free check-up

 

* * A season has no fixed start and end, but is dependent on the weather and your wishes. We do assume that there will be a tire change every winter/summer season.

* * Skip a tire change? Your set can remain in storage at 50% of the normal price.

Banden opslag

 

Wij bieden ook opslag van uw zomer/winterwielen aan. Zowel complete wielen maar ook losse banden. Dit doen wij volledig in eigen beheer.

 • OPSLAG MET VELGEN

  Opslag van uw complete set zomer/winterbanden op velg per seizoen**

  € 39,50

U krijgt hiervoor een compleet pakket:

 • Professionele opslag van uw set zomer / winterwielen
 • Controle van uw banden en velgen (beschadigingen, profiel, slijtage, etc.)
 • Uw wielen worden opnieuw gebalanceerd voordat ze weer onder uw auto gemonteerd worden
 • Het wisselen van uw wielen onder uw auto tijdens de volgende wissel
 • OPSLAG ZONDER VELGEN

  Opslag van uw complete set zomer/winterbanden zonder velg per seizoen**

  € 29,50

U krijgt hiervoor:

 • Professionele opslag van uw set zomer / winterbanden
 • Controle van uw banden (beschadigingen, profiel, slijtage, etc.)

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor montage en balanceren van uw banden hier nog bijkomen.


Uw voordeel op een rijtje:

 • Niet langer slepen met uw (vuile) wielen van en naar huis in uw auto
 • Opslag volledig in ons eigen beheer
 • Geen lange wachttijden als u wilt wisselen
 • Uw wielen zijn te alle tijden oproepbaar
 • Uw wielen zijn verzekerd tegen diefstal/brand
 • In geval van versleten banden kan dit van te voren besproken worden en hoeft u niet extra langs te komen en/of te wachten op montage/balanceren bij vervanging van de banden
 • Voelt u na de wissel onbalans, bel voor een gratis controle afspraak

 

* * Een seizoen heeft bij ons geen vast begin en eind, maar is afhankelijk van het weer en uw wensen. We gaan er wel van uit dat elk winter/zomerseizoen een wissel plaatsvindt.

* * Wissel overslaan? uw set kan in opslag blijven liggen tegen 50% van het geldende tarief.

.

Tire Storage

 

We also offer storage for your summer / winter wheels. Both complete wheels but also loose tires. We do this entirely in-house.

 • Storage with rims

  Storage of your complete set summer / winter tires on rims**

  € 39,50

You get a complete package:

 • Professional storage of your set summer / winter wheels
 • Check up of your tires and rims (damage, profile, wear, etc.)
 • Your wheels will be re-balanced before they are reassembled under your car
 • Changing your wheels on your car during the following exchange
 • Storage without rims

  Storage of your complete set summer / winter tires without rims**

  € 29,50

You will get:

 • Professional storage of your set summer / winter tires
 • Check up of your tires (damage, profile, wear, etc.)

Please note that the costs of remounting and balancing are not included in this price.


Your benefits at a glance:

 • No more dragging your (dirty) wheels from home to us in your car
 • Storage entirely in our own management
 • No waiting around when you want to change
 • Your wheels are available at all times
 • Your wheels are insured against theft / fire
 • In case of worn tires this can be discussed before and you do not need to come extra and / or waiting for mounting / balancing when replacing tires
 • Do you feel imbalance after the exchange, call for a free check-up

 

* * A season has no fixed start and end, but is dependent on the weather and your wishes. We do assume that there will be a tire change every winter/summer season.

* * Skip a tire change? Your set can remain in storage at 50% of the normal price.